Kredietgever

Doel van Kredietunie Oostland is bij aanvang een werkkapitaal te genereren van € 1 miljoen. Dit dient uit te groeien tot een omvang op Oostlandse schaal van rond de € 5 miljoen.

De kredietgever kan obligaties kopen. Daarmee stort de kredietgever een minimaal bedrag van € 5.000,- in de kas van Kredietunie Oostland. De obligaties hebben looptijd van 3,5 of 7 jaar en kunnen eventueel eens per jaar worden verhandeld binnen de kring van de leden. Dit betekent dat de kredietgever zijn geld voor bepaalde tijd beschikbaar stelt en dat deze gelden gedurende deze periode niet vrij opneembaar zijn. De obligaties geven recht op resultaatdeling.

Op de obligaties wordt een marktconforme rente vergoed. De rente op de obligaties ligt hoger dan de rente op vrij opneembare spaargelden bij banken. Op dit moment geldt een extra rentevergoeding van 2% boven de gemiddelde rentetarieven op internetspaarrekeningen bij de drie grote banken in Nederland.

Als u gedetailleerd informatie wilt over de organisatievorm en werkwijze van Kredietunie Oostland kunt u contact opnemen. We informeren u graag verder.

    Cor van der WelKredietgever