Kredietnemer

Aan de kredietverlening bij Kredietunie Oostland zijn, evenals bij de banken, voorwaarden verbonden en ook wij vragen zekerheden van u. Het verschil met de banken is echter dat Kredietunie bij het beoordelen van uw aanvraag vooral kijkt naar de ondernemer en de kansen van zijn bedrijf i.p.v. naar ratio’s. Het aanvraagproces voor een krediet verloopt vlot en efficiënt omdat u te maken hebt met mensen die thuis zijn in het bedrijfsleven in deze regio.

Een kredietaanvraag kan worden ingediend wanneer u aan de volgende voorwaarden kunt voldoen:

 • bestaand MKB bedrijf met bewezen goed ondernemerschap
 • financiering is bedoeld voor activiteiten van uw onderneming
 • u bent een ondernemer met een goed businessplan
 • financiering levert nieuwe werkgelegenheid op c.q. bestaande blijft behouden
 • aanvraag bedraagt maximaal EUR.250.000,–
 • deelneming c.q. deelfinanciering is optioneel
 • u beschikt over een ondernemingsplan inclusief cash flow porgnose, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant
 • U bent gevestigd of u heeft een band met de regio oostland

Niet in aanmerking voor financiering komen:

 • Verliesfinanciering
 • Onroerend goed
 • Levende have

Een kredietaanvrager wordt nadat zijn of haar aanvraag positief beoordeeld is, lid van Kredietunie. Daartoe moet de kredietnemer minimaal certificaat ad € 1000,- verwerven.

Voor de kredietnemers zal een rente gelden die 4 tot 6 procent hoger is dan de rente die de kredietgevers ontvangen. Het verschil dient voor de voorzieningen voor kredietrisico’s, vergoedingen aan de obligatiehouders en de kosten van Kredietunie Oostland.


  Voor werkkapitaalVoor investeringVoor innovatieVoor bedrijfsovername


  JaNee

  In behandelingAfgewezen  Janee

  Cor van der WelKredietnemer