Mogelijk kunnen wij iets voor u betekenen!
Wordt uw onderneming geremd in haar ontwikkeling door beperkte financieringsmogelijkheden?
Zijn uw plannen reëel, is uw terugbetaalcapaciteit voldoende en toch lukt het niet?
Krediet aanvragen
Mogelijk kunnen wij iets voor u betekenen!
Wordt uw onderneming geremd in haar ontwikkeling door beperkte financieringsmogelijkheden?
Zijn uw plannen reëel, is uw terugbetaalcapaciteit voldoende en toch lukt het niet?
Krediet aanvragen
Mogelijk kunnen wij iets voor u betekenen!
Wordt uw onderneming geremd in haar ontwikkeling door beperkte financieringsmogelijkheden?
Zijn uw plannen reëel, is uw terugbetaalcapaciteit voldoende en toch lukt het niet?
Krediet aanvragen

Kredietinstelling voor het MKB in de knel

Met lede ogen ziet een aantal (oud-)ondernemers uit het oostland de economische activiteit van het MKB in de regio terugvallen tot een verontrustend laag niveau. Een ontwikkeling, die bovendien nog eens sterk negatief wordt beinvloed door het opdrogen van kredietverlening door banken. Juist aan de belangrijkste economische motor: het MKB.

Uw onderneming wordt in haar ontwikkeling geremd door beperkte financieringsmogelijkheden. Uw plannen zijn reëel, terugbetaalcapaciteit is voldoende en toch lukt het niet. Alle traditionele bronnen zijn uitgeput. Mogelijk kunnen wij iets voor u betekenen.

Krediet aanvragen

U beschikt over middelen die u wilt inzetten ter versterking van het Kredietunie kapitaal om daarmee bedrijven in het Oostland te voorzien van een noodzakelijk krediet. U wilt bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid en de instandhouding van het leefklimaat.

Deelnemen als kredietgever

U beschikt over kennis en ervaring in het managen van een onderneming of specifieke branche en wilt die ter beschikking stellen aan bedrijven in het Oostland? Wij koppelen coaches aan kredietnemers om daarmee de ontwikkeling van hun bedrijven te stimuleren en het risico van de kredietverschaffing te verkleinen.

Deelnemen als coach
Cor van der WelHome