Cor van der Wel

Ronald Kleverlaan: Trends in MKB Financiering editie #111

10 april 2019

10 april · Editie #111 ·

Nieuwe financieringsvormen voor het MKB worden volwassen.
Wat zijn de belangrijkste trends en welke impact hebben ze?

Wekelijks verzamel ik de belangrijkste (internationale) artikelen die de trends duiden rond moderne financieringsvormen, zoals marketplace/P2P lending, ICOs, Crowdfunding en Community Finance.

Deze week daarom de volgende artikelen:

  • Veel aandacht voor nieuwe Gedragscode MKB Financiers
  • Financieringskloof mkb in Nederland het grootst in Europa
  • Pareer rare bankeisen op onderpand
  • NVB: “Banken zijn en blijven belangrijkste financier van het mkb”
  • Community Financiering voor grotere projecten

https://bit.ly/2uYcBtw

Het bericht Ronald Kleverlaan: Trends in MKB Financiering editie #111 verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
Cor van der WelRonald Kleverlaan: Trends in MKB Financiering editie #111

SMF: Gedragscode MKB Financiers

10 april 2019
Met de Gedragscode MKB Financiers heeft SMF een leidraad in handen waarmee het klantgericht en passend financieren voor ondernemers dichterbij wil brengen.

In de Gedragscode MKB financiers zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor financiers op het gebied van maximale rentetarieven, actieve provisie transparantie, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en passende zekerheden.

Ronald Kleverlaan,voorzitter SMF: “De nieuwe financiers geven ondernemers extra kansen om financiering aan te trekken. De sterke groei van de sector maakt het echter ook lastig om de kwaliteit van de aanbieders te beoordelen. De introductie van de gedragscode zal zorgen voor meer transparantie in deze sector.”

Kifid klachtenloket
SMF streeft ernaar om het vertrouwen van ondernemers in de sector te vergroten. Naast afspraken rond de afhandeling van klachten wordt er ook een onafhankelijk klachtenloket geopend bij Kifid. Eind mei zullen de reglementen van dit klachtenloket worden gepubliceerd op de website van Kifid en vanaf 01/07/2019 kunnen ondernemers hier terecht met eventuele klachten over financiers die de Gedragscode ondertekend hebben.

Afgestemd met stakeholders
De Gedragscode MKB Financiers is door SMF opgesteld in samenspraak met financiers, ondernemers, adviseurs en andere relevante stakeholders zodat de gedragscode aansluit bij de behoeften van de marktDe gedragscode heeft als ingangsdatum 1 juli 2019 en vanaf dat moment committeren alle bij SMF aangesloten partijen zich aan de voorwaarden zoals beschreven in de gedragscode.

SMF zal er op toezien dat de gedragscode ook daadwerkelijk nageleefd wordt. De Gedragscode MKB Financiers is beschikbaar op de website van SMF en zal jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast worden.

Het bericht SMF: Gedragscode MKB Financiers verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
Cor van der WelSMF: Gedragscode MKB Financiers

Consultancy.nl: Vroegefasefinanciering stimuleert innovatie, wel meer verbinding gewenst

9 april 2019

De afgelopen jaren heeft de Vroegefasefinanciering (VFF) zich bewezen als goed overheidsmiddel om innovatie te stimuleren. Voor de verdere ontwikkeling is het vooral belangrijk om nieuwe verbindingen aan te gaan met het instrument – met regionale fondsen, tussen uitvoerders én met private investeerders. Dit stelt KplusV, dat de doelmatigheid en doeltreffendheid van de VFF onderzocht. https://bit.ly/2UsLpCg
Download rapport: Evaluatie-Vroegefasefinanciering

Verbindingen leggen

De voornaamste aanbeveling is om de samenwerking te verbeteren en uit te breiden – zowel tussen uitvoerders onderling als met andere partijen: “Een hechtere samenwerking kan bijdragen aan lagere kosten en een meer overzichtelijke administratie/documentatie”, aldus de onderzoekers, die toevoegen dat een betere informatie-uitwisseling tussen publieke actoren ook de samenhang van het ecosysteem verbetert en zorgt voor betere aansluiting met de ondersteunde structuren.

“De belangrijkste sleutel zal liggen bij het aangaan van nieuwe verbindingen met het instrument”, benadrukt KplusV: “In regio’s met hun revolverende fondsen. Tussen de uitvoerders onderling, maar ook met de private investeerders welke van belang zijn om een innovatie daadwerkelijk te laten opbloeien.” Door van VFF zogeheten ‘slim kapitaal’ te maken, kan de betrokkenheid van investeerders in het bieden van ondersteuning worden geborgd.

Als deze punten goed worden opgepakt, verwacht KplusV dat de VFF ook de komende jaren kan werken als stimulans voor innovatie: “In de uitvoering is veel geleerd, hetgeen ook beoogd was bij de start van dit nieuwe instrument. Deze inzichten kunnen nu ingezet worden voor een vervolg van de VFF. Door het instrument te verbinden aan de regionale ecosystemen, deels aan te passen aan de behoeften van ondernemers en financiers en door een duidelijke rolverdeling te bereiken met de regio’s, zal de VFF haar rol goed kunnen blijven vervullen.” https://bit.ly/2D5JIAe

Vroegefasefinanciering (VFF)

De Vroegefasefinanciering is een risicodragende lening die startende ondernemers en mkb-ondernemingen kunnen aanvragen als ze de kans van slagen van nieuwe producten en diensten op de markt willen onderzoeken. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat een idee van de planfase in de startfase komt. Deels wordt de Vroegefasefinanciering uitgevoerd door Toegepaste en Technische Wetenschappen, ook wel TTW  (voormalig STW), een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Belangrijkste resultaten

  • In  2018 waren er 90 aanvragen van Vroegefasefinanciering en 40 toekenningen.
  • De omvang van de toegekende Vroegefasefinanciering bedroeg in 2018 € 10,8 miljoen.
  • In 2017 waren er 117 aanvragen van Vroegefasefinanciering en 41 toekenningen.
  • De omvang van de toegekende Vroegefasefinanciering bedroeg in 2017 € 11,3 miljoen.

Feiten en cijfers

In de periode 2014 tot en met 2017 is het aantal aanvragen van Vroegefasefinanciering ieder jaar toegenomen. De groei in 2016 komt voort uit een toename van de vraag bij academische, HBO- en TO2-starters: van 11 aanvragen in 2015 naar 51 in 2016. In 2018 was het aantal aanvragen iets lager, maar vergelijkbaar met het aantal aanvragen in 2016.

Het totaal aantal toekenningen in 2018 is met 40 ten opzichte van 2017, 2016 en 2015 gelijkwaardig te noemen.

Het bericht Consultancy.nl: Vroegefasefinanciering stimuleert innovatie, wel meer verbinding gewenst verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
Cor van der WelConsultancy.nl: Vroegefasefinanciering stimuleert innovatie, wel meer verbinding gewenst

Rendement.nl: Zeven op de tien mkb’ers wil investeren

9 april 2019

9 april 2019 Door redactie  

Maar liefst 69% van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) is van plan om de komende vijf jaar te investeren. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.059 Nederlandse mkb’ers. Zij willen vooral investeren in nieuwe apparatuur, marketing en ICT. De investeringsbereidheid onder mkb’ers is het hoogst in de sector Transport en Logistiek (84%), gevolgd door Retail (80%), Zakelijke Dienstverlening (73%), Bouw (62%) en Informatie en Communicatie (62%).

 

Mkb’ers willen vooral nieuw apparatuur

Vooral investeringen (tool) in immateriële zaken zijn populair in het mkb. Gemiddeld willen mkb’ers vooral investeren in apparatuur (59%), gevolgd door marketing (43%) en ICT (37%). In de zakelijke dienstverlening wil 54% investeren in apparatuur, 48% in ICT en 33% in marketing.

Geen passende oplossing voor kredietbehoefte

Uit het onderzoek blijkt dat 28% problemen heeft met het aantrekken van kapitaal. Sectoren met een hoge investeringsbereidheid, zoals de Bouw en de Retail, ondervinden de meeste problemen op dit vlak. Het lijkt erop dat er voor deze ondernemers op dit moment geen passende oplossing bestaat om te voldoen aan hun kredietbehoefte.

Liever geen aandelen 

Ondanks de grote vraag naar kapitaal vanuit het mkb loopt het overgrote deel van de ondervraagde ondernemers niet warm voor alternatieven (tool), zoals het uitgeven van aandelen. Ondernemers uit het zuiden van Nederland zijn de grootste tegenstanders van kapitaal ophalen via aandelentransacties, zo’n 69%. Het landelijk gemiddelde is 64%.

Liever geen lening bij familie

Ook een onderhandse lening afsluiten bij familieleden is niet populair. Maar liefst zes op de tien ondervraagden zegt liever geen zaken te doen met familie. Opvallend is dat juist ondernemers uit het zuiden van Nederland hier de minste problemen mee hebben (56%). Het landelijk gemiddelde is 59%.
Het onderzoek naar de investeringsbereidheid in het mkb is uitgevoerd door October, een platform voor mkb-financiering

https://bit.ly/2OZZt0a

Het bericht Rendement.nl: Zeven op de tien mkb’ers wil investeren verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
Cor van der WelRendement.nl: Zeven op de tien mkb’ers wil investeren

Accountant: ‘Nederlandse mkb’er komt het moeilijkst aan geld’

9 april 2019
NBA-platform voor nieuws, achtergrond en debat  8 april 2019

Van alle kleine en middelgrote bedrijven in de eurozone hebben Nederlandse mkb’ers veruit de meeste moeite om aan een financiering te komen. De financieringskloof, het gat tussen de vraag naar bedrijfsfinancieringen en het aanbod van bancair krediet, is nergens zo groot als in ons land.
Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes. download: 20190409-TheView-EuropeanSMEs2

De financieringskloof voor het mkb in de eurozone verminderde van 6 procent van het bbp in 2015 tot 3 procent van het bbp in 2018. Daarmee is een gat van 400 miljard euro overbrugd. Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting Euler Hermes Nederland: “In Nederland is het gat nog onverminderd groot. Als je kijkt naar de top 3 van landen met de grootste tekorten dan steekt ons land er met kop en schouders bovenuit. Onze onderzoekers becijferden het tekort aan bancair krediet in Nederland op 22 procent van het bbp, nummer 2 is België met 14 procent en nummer drie Frankrijk met 9 procent.”

Lagere groei

Geeroms waarschuwt dat een aanhoudende bankfinancieringskloof voor mkb-bedrijven leidt tot lagere investeringsgroei. “Uiteindelijk betekent dat een rem op de algehele economische groei in de toekomst.” De redenen waarom Nederlandse bedrijven zoveel moeilijker aan een financiering kunnen komen zijn divers. Geeroms: “Nederlandse bedrijven financieren in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland traditioneel veel van hun activiteiten met vreemd vermogen. Dit levert belastingvoordelen op. Maar banken zijn sinds de financiële crisis veel strenger bij het toekennen van krediet. Dat drijft de spanning tussen vraag en aanbod op. De Nederlandse economie draait bovengemiddeld goed. De vraag naar kapitaal is groot. Veel mkb-bedrijven hebben de grootste moeite om aan geld te komen. Het tekort aan financieringen is een stok die tussen de wielen van de economie wordt gestoken”, aldus Geeroms.
Veel keus hebben de bedrijven in Nederland niet. “De kredietvoorziening in Nederland is voor 90 procent in handen van een paar grootbanken. In de omliggende landen zoals Duitsland is de concurrentie groter en zijn er meer alternatieven voor ondernemers om aan een lening te komen.” https://bit.ly/2IbzsKK

Het bericht Accountant: ‘Nederlandse mkb’er komt het moeilijkst aan geld’ verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
Cor van der WelAccountant: ‘Nederlandse mkb’er komt het moeilijkst aan geld’

FD: Omstreden eigendomsregister haalt volgens de Belastingdienst weinig uit

6 april 2019

Registratie van natuurlijke personen achter ondernemingen en andere rechtspersonen zal weinig helpen bij de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Kwaadwillenden kunnen zich eenvoudig aan de registratie onttrekken.

Dit schrijft de Belastingdienst over het eigendomsregister dat minister Wopke Hoekstra van Financiën juist wil invoeren in de strijd tegen financiële criminaliteit en terrorisme. De dienst komt tot zijn opvallende oordeel in de uitvoeringstoets van het wetsvoorstel van Hoekstra.

https://bit.ly/2G3HiDN

Het bericht FD: Omstreden eigendomsregister haalt volgens de Belastingdienst weinig uit verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
Cor van der WelFD: Omstreden eigendomsregister haalt volgens de Belastingdienst weinig uit

UBS USA: How women can break the cycle of abdication and take control of their wealth

6 april 2019

Own your worth

Two major trends are profoundly impacting women. One, women are living longer—longer than men.1 Two, nearly half of marriages are likely to end in divorce, with rates rising among couples over 50.2,3 Inevitably, eight out of 10 women will end up solely responsible for their financial well-being.
Why are women—more educated, more successful and more outspoken than ever—leaving major decisions about money to someone else?
Why are women not taking more control of their finances and, by default, their futures? Why are younger women perpetuating the status quo rather than transforming it? At a time when women control nearly $40 trillion, why is the situation getting worse, not better?
We surveyed nearly 1,700 married couples, both heterosexual and same-sex, to find the answers. Our research reveals many reasons for women’s abdication, from historical and social precedents to family, gender
roles and confidence levels. Fortunately, breaking the cycle of abdication is possible. The best way to start is by turning to women who have been there. Learn from their experiences. Engage in their communities. Mine their wisdom. These women have much to say. Are we listening?

https://bit.ly/2KcjyS5

2018-37666-UBS-Own-Your-Worth-report-R32

Het bericht UBS USA: How women can break the cycle of abdication and take control of their wealth verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
Cor van der WelUBS USA: How women can break the cycle of abdication and take control of their wealth

NHD: Kredietunie Kennemerland is nieuwe ’bank’ voor kleine bedrijven in Kennemerland

3 april 2019

Arthur de Mijttenaere  a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl

Kleine en middelgrote bedrijven die willen investeren, kunnen dankzij de overheidsgarantie sneller aan geld komen. Het gaat om bedragen tot maximaal 250.000 euro,…het gaat om bedrijven die tevergeefs bij een bank hebben aangeklopt. De hoogte van de rente varieert naar gelang het risico dat de geldverstrekker loopt. In de afgelopen periode zijn vijf leningen verstrekt. De laatste is aan het Beverwijkse café Broer en Zus. De eigenaren kwamen op het idee om zelf bier te brouwen en hadden anderhalve ton nodig voor een bierbrouwketel met toebehoren. Om de financiën rond te krijgen, deden ze met succes een beroep op de Kredietunie…Er zijn vijf kredieten verstrekt en een zesde is in voorbereiding.

https://bit.ly/2uLu8VA

 

 

welkom bij stadsbrouwhuis broer & zus

Stadsbrouwhuis Broer & Zus is een gezellig proeflokaal gelegen aan het einde van de winkelstraat in Beverwijk. De sfeer is warm en mede door de gastvrije bediening is het de perfecte omgeving voor een goede espresso of cappuccino van Lavazza of een borrel na het werk. Broer & Zus heeft naast  vier eigen bieren ook nog drie wisseltapkranen voor andere bieren van de tap. Daarnaast heeft Broer & Zus ook nog zo’n 60 speciaal bieren op fles.

https://bit.ly/2uJJoCp

Bier vloeit rijkelijk bij Broer en Zus dankzij kredietverstrekker zonder winstoogmerk

Michel, Ian en Jolanda Verreij van Broer en Zus en Niek Braun van de Kredietunie zijn blij met de nieuwe Beverwijkse brouwerij.

© goedheer fotografie
BEVERWIJK

De Kredietunie Kennemerland boekt succes. Dankzij deze coöperatieve kredietverstrekker zonder winstoogmerk kon het Beverwijkse Proeflokaal en Stadsbrouwhuis Broer & Zus gisteren heropend worden met een compleet nieuwe bierbrouwerij.

Vergistingtanks, een ketel en wat allemaal niet meer. Een complete ’bierfabriek’ herbergt Boer en Zus aan de Schans inmiddels. Nog even en het door vader Michel en zoon Ian Verreij ontwikkelde bier vloeit de fusten in.

Het is een droom die uitkomt voor het Beverwijkse ondernemersgezin, dat wordt gecompleteerd door moeder Jolanda. Maar wel een droom die een investering van tienduizenden euro’s heeft gevergd. Terwijl de bank er niets in ziet. Ian: ,,Bij de bank kregen we nul medewerking. Terwijl wij gewoon kunnen aantonen met cijfers dat we een kerngezond bedrijf zijn, krijg je te horen: het risico is te hoog.’’

Kansrijk

Via via kwam de horecafamilie in contact met de Kredietunie Kennemerland, een vrij recent initiatief in de regio IJmond/Haarlem. Leden van de Kredietunie zijn ondernemers uit de regio, die bereid zijn te investeren in kansrijke lokale ontwikkelingen. ,,Het gaat om het gat tot 250.000 euro. Alles wat daaronder zit, is voor de bank niet interessant’’, zegt de Beverwijkse ondernemer Niek Braun, bestuurslid van de Kredietunie.

Anders dan de bank, kijken de betrokken investeerders verder dan alleen de omzet. ,,Ze bekijken de cijfers en zien dan dat wij onze inkomsten herinvesteren in ons bedrijf’’, zegt Michel. Niek: ,,Wij kijken er als ondernemers naar. Dat is het verschil met de bank.’’

Filantropisch

Een filantropische instelling is de Kredietunie niet. Wie aanspraak wil maken op een lening krijgt een screening. Ian: ,,Het screeningsrapport toont aan dat onze cijfers kloppen.’’ Maar de investeerders zijn ook, en vaak vooral, geïnteresseerd in het product en de passie van de ondernemer. Vandaar dat de kandidaat voor een lening zichzelf moet presenteren in een pitch. Braun: ,,Dat was gewoon hier, in Broer en Zus. Lekker laagdrempelig. Een heel gezellige avond.’’ Ian, met een lach: ,,Ik heb ze gewoon veel bier gegeven.’’ De interesse was groot. Diverse leden bleken bereid geld in de brouwerij te stoppen. ,,Vanwege het rendement natuurlijk, maar ook omdat ze het gewoon heel leuk vinden om te helpen’’, aldus Braun.

De Kredietunie Kennemerland vormt samen met die in Brabant de voorhoede in Nederland. Deze week kon de vlag uit, want het ministerie van economische zaken zegde toe voor 50 procent borg te staan voor leningen. Mits het ministerie de lening zelf goedkeurt. Braun: ,,Ik heb daar wel vertrouwen in. Het ministerie zegt dit niet toe om vervolgens alles af te keuren. Ze zien dat de Kredietunie een rol heeft die de banken laten liggen.’’

Braun: ,,Tot nu toe hebben we met een lening of zes al heel wat kunnen doen. Maar onze bekendheid kan nog beter. Er kan meer.’’

https://bit.ly/2UDr8t3

Het bericht NHD: Kredietunie Kennemerland is nieuwe ’bank’ voor kleine bedrijven in Kennemerland verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
Cor van der WelNHD: Kredietunie Kennemerland is nieuwe ’bank’ voor kleine bedrijven in Kennemerland

FD: Alternatieve kredietverleners mkb zoeken aansluiting bij Kifid

3 april 2019

3 april 2019:

Stichting MKB Financiering (SMF), dat werkt aan een beter imago voor alternatieve mkb-financiers, gaat de aangesloten bedrijven onderwerpen aan een gedragscode. Ook komt er een onafhankelijk klachtenloket bij toezichtsinstituut Kifid. Gedupeerde ondernemers kunnen door de gedragscode en de samenwerking met Kifid gemakkelijker hun beklag doen over partijen in de sector voor mkb-financiering.

Jaap Koelewijn

De belangenvereniging laat de bedrijven doorlichten door Jaap Koelewijn, deeltijd hoogleraar Corporate Finance aan Nijenrode. Hij treedt ook toe tot het bestuur, maakt de stichting woensdag bekend.

De gedragscode behandelt zaken als professionaliteit van de organisatie, de betrouwbaarheid van partijen, transparantie in de sector en een goede informatieverstrekking. De meeste passages zijn vrij algemeen geformuleerd en gaan over zaken die onder de noemer ‘goed ondernemerschap’ vallen. ‘Het klopt dat de code kenmerken van een compromis draagt’, zegt Koelewijn in een reactie.

https://bit.ly/2UprFyO

Het bericht FD: Alternatieve kredietverleners mkb zoeken aansluiting bij Kifid verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
Cor van der WelFD: Alternatieve kredietverleners mkb zoeken aansluiting bij Kifid

FD: Werkloosheidsprojecten trekken maar weinig private investeerders

3 april 2019

2 april 2019:

Ondanks de groeiende aandacht van lagere overheden, is het aantal private investeringen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken gering. Dat blijkt uit een inventarisatie van Social Finance, een organisatie die overheden en investeerders bij elkaar probeert te brengen.

Sinds 2013 hebben onder andere ABN Amro, Rabobank, het Oranje Fonds en enkele familiefondsen voor opgeteld €13,9 mln geïnvesteerd in elf zogeheten social impact bonds (SIB’s) Dit zijn prestatiecontracten waarbij investeerders en overheidsinstanties van tevoren doelen vaststellen. De gefinancierde projecten behelzen vooral het begeleiden naar werk van langdurig werklozen, statushouders in de bijstand, ex-gedetineerden, of mensen met een chronische aandoening.

https://bit.ly/2YLuOYT

Het bericht FD: Werkloosheidsprojecten trekken maar weinig private investeerders verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

Lees verder
Cor van der WelFD: Werkloosheidsprojecten trekken maar weinig private investeerders