Coach

U zult begrijpen dat we een grote verscheidenheid aan coaches hebben en nog zoeken. Uiteraard ingegeven door de verschillen in vraagstukken bij onze kredietnemers. Het doel blijft hetzelfde: de kredietnemer moet vooruitgang boeken door coaching. De verantwoording daarvoor ligt bij beiden. Op basis van de kennismaking moet de “klik” er zijn.

Coaching is in de eerste plaats een procesmatige “reflectieve” begeleiding. Aan de hand van periodieke gesprekken vindt evaluatie plaats van de realisatie tot dat moment om vervolgens de vooruitzichten en plannen te bespreken. Zowel cijfermatig als procesmatig.

Naast algemene management kwaliteiten met specialisaties op een specifiek terrein zal de coach moeten beschikken over de volgende algemene competenties:

  • Inlevingsvermogen/empathie
  • Luisteren
  • Samenvatten
  • Doorvragen
  • Duidelijk zijn
  • Enthousiasmeren
  • Positieve instelling
  • Financieel inzicht

Uit het bovenstaande blijkt dat coaching een complexe aangelegenheid is die aantrekkelijk kan zijn voor mensen met veel ervaring en expertise. Toch zal het noodzakelijk zijn om de coaches te trainen.

Als u gedetailleerd informatie wilt over de organisatievorm en werkwijze van Kredietunie kunt u het “Informatiememorandum” downloaden.

    Cor van der WelCoach