Nieuws

FD: Kredietunies nemen in Nederland nog geen grote vlucht

16 april 2019

Kredietunies komen in Nederland maar moeizaam van de grond. Deze nieuwe financieringsvorm voor het midden- en kleinbedrijf slaat niet echt aan. Alternatieven zoals crowdfunding groeien juist wel. Dit blijkt uit het rapport ‘Vijf jaar Nederlandse kredietunies’ dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Kredietunies zijn ontstaan in de financiële crisis, toen banken de hand op de knip hielden. Ondernemers met overtollig vermogen verschaffen leningen aan collega’s die om geld verlegen zitten. De kredietunie, georganiseerd per regio of per branche, fungeert daarbij als vehikel.

http://bit.ly/2v7FVhq

Brief mr. drs. M.C.G. Keijzer Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 12 april 2019, n.a.v. motie Amhaouch over onderzoek naar de ontwikkeling en het toekomstperspectief van de financieringsvorm kredietunies en het functioneren van beide brancheorganisaties en bijbehorend rapport: kamerbrief-over-onderzoek-naar-de-ontwikkeling-en-het-toekomstperspectief-van-de-financieringsvorm-kredietunies-en-het-functioneren-van-beide-brancheorganisaties-en-bijbehorend-rapport

K+V concludeert dat op basis van de ontwikkeling die kredietunies sinds de opstart hebben meegemaakt, het niet aannemelijk is dat kredietunies in de komende vijf jaar een grote impact zullen maken op het financieringslandschap voor het mkb. K+V verwacht dat wanneer kredietunies op de huidige voet doorgaan, zij over vijf jaar ongeveer € 30-40 miljoen in totaal verstrekt hebben bovenop de huidige € 12,5 miljoen. Kredietunies kunnen volgens K+V hun waarde wel verder vergroten door te zorgen dat zij voldoende kredietaanvragen van voldoende kwaliteit binnen krijgen. Dit blijft primair de verantwoordelijkheid van
kredietunies zelf. Tevens kunnen de brancheorganisaties hierin ondersteunen door het faciliteren van onderlinge kennisuitwisseling tussen kredietunies en door de naamsbekendheid en kennisdeling over kredietunies te vergroten. Ik acht het van belang dat kredietunies hun potentiële meerwaarde kunnen realiseren. Op basis van de bevindingen over de beide brancheverenigingen Vereniging Kredietunie Nederland (VKN) en Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) en in lijn met de aanbevelingen uit het rapport, continueer ik daarom de financiële ondersteuning aan VSK in 2019 en in 2020 in de vorm van een subsidie met een afbouwend karakter. Dit sluit ook aan bij de aanbeveling van K+V aan de kredietunies om de inkomsten in lijn te brengen met de uitgaven en om naast subsidies op zoek te gaan naar additionele inkomsten vanuit de
markt. Op deze wijze ontstaat meer tijd en ruimte voor VSK om haar eigen inkomsten te organiseren en het potentieel van kredietunies als jonge financieringsvorm voor het mkb met een beter toekomstperspectief waar te maken.

Download hier: KplusV rapport-over-vijf-jaar-nederlandse-kredietunies

Het bericht FD: Kredietunies nemen in Nederland nog geen grote vlucht verscheen eerst op De Kredietunie.

Bron: De Kredietunie

FD: Kredietunies nemen in Nederland nog geen grote vlucht